TERAPÖTİK AFEREZ ve HÜCRESEL TEDAVİ OTURUMU

2 EKİM, CUMARTESİ

09.30-10.00 Açılış Konuşması
Dr. Mehmet Ali Erkurt

1. Oturum

Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Töbü, Dr. Mehmet Sinan Dal, Senem Dadın
10.00-10.30 Aferez Pratiğinde Komplikasyon Yönetimi
Konuşmacı: Hem. Sibel Yalçın
10.30-11.00 Sayılarla Aferez
Konuşmacı: Cem Perdecier
11.00-11.30 Özel Hasta Popülasyonlarında Aferez
Konuşmacı: Dr. Semih Başçı
11.30-12.00 10 Soruda Terapötik Aferez
Konuşmacı: Biy. Fatih Kandemir

2. Oturum

Oturum Başkanları: Dr. Muzaffer Keklik, Dr. Hacer Berna Afacan Öztürk, Erol Ayyıldız
12.00-12.30 Terapötik Aferez Kalite Yönetimi – Güncel Kılavuz
Konuşmacı: Biy. Haydar Arıkazan
12:30-13:00 Aferezde İmmunadsorbsiyonun yeri
Konuşmacı: Biy. Kazım Çamlı
13:00-13:30 Aferez: İlkeler ve Uygulamalar Son Gelişmeler
Konuşmacı: Hem. Ali Kılınç
13:30-14:00 Cihazların Kök Hücre Toplamada Yeri ve Önemi
Konuşmacı: Biy. Mustafa Özgül
3. Oturum
Oturum Başkanları: Yasin Köksal, Aydın Kargın
14:00-14:30 Pediatrik Aferez
Konuşmacı: Dr. Sultan Aydın
14:30-15:00 GVHH’de Fotoferez mi İlaç mı?
Konuşmacı: Dr. Mesut Göçer
15:00-15:30 Kök Hücre Toplama Başarısızlık Nedenleri
Konuşmacı: Dr. Mehmet Bakırtaş
15:30-16:00 Hematolojik Hastalıklarda Terapötik Aferez
Konuşmacı: Hem Güneş Yiğit
4. Oturum
Oturum Başkanları: Dr. Ali Eser, Mustafa Özgül, Dr. Mehmet Ali Karaselek
16:00-16:30 Deneyimlerle Kök Hücre Toplamada Öngörü
Konuşmacı: Biy. Zerrin Ertaş
16:30-17:00 Kemik İliği Toplama ve Deplesyonunda Pratik Yöntemler
Konuşmacı: Biy. Erol Ayyıldız
17.00-17.30 Aferezde Maniler
Konuşmacı: Ferdi Nayır
17.30-18.00 Aferez Hakkında Bilinmeyenler. Soru – Cevap