Kök Hücre Nakli Hemşireliği Oturumu Bilimsel Programı

2 Ekim 2021, Cumartesi

08.45-09.00 Açılış Konuşmaları
Dr. Mehmet Sinan Dal

1. Oturum

Oturum Başkanları: Figen Bay, Yasemin Karacan
09.00-09.20 Kök Hücre Nedir? Kök Hücre Nakline Genel Bakış
Konuşmacı:
Dr. Tuğba Menekli
09.20-09.40 Nakil Öncesi Dönemde Hasta ve Donörün Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Hem. Yasemin Karacan
09.40-10.00 Kök Hücre Uygulaması ve Aferez İşlemi
Konuşmacı:
Hem. Dilek Urtekin
10.00-10.10 Ara

2. Oturum

Oturum Başkanları: Dr.Yusuf Bilen, Dr. Sevgisun Kapucu
10.10-10.30 Otolog ve Allojenik Kök Hücre Naklinde Kullanılan Güncel Hazırlama Rejimleri
Konuşmacı:
Dr. Semih Başcı
10.30-10.50 CAR-T Hücre Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı
Konuşmacı:
Hem. Süheyla Uğurlu
10.50-11.20 Nakil Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Yan Etkiler, Semptom Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı

Nötropenik Hasta-Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Yönetimi

Akut ve Kronik Graftversus Host Hastalığı

Konuşmacı: Hem. Berna Kurt

11.20-11.50 Nakil Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Yan Etkiler, Semptom Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı

Hepatik Sinüzoidal ObstrüksiyonSendromu

Engrafman Sendromu ve Graft Yetmezliği

Konuşmacı: Hem. Esra Atakul

11.50-12.30 Ara

3. Oturum

Oturum Başkanları: Dr. Medine Çalışkan Yılmaz, Dr. Zafer Gökgöz
12.30-12.50 Çocuk Kemik İliği Nakli Tipleri ve Güncel Hazırlama Rejimleri

Konuşmacı: Hem. Emine Gül Kuzucu

12.50-13.20 Çocuk Hastada Nakil Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Yan Etkiler, Semptom Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı

Konuşmacı: Hem. Burcu Özek

13.20-13.40 Kemik İliği Nakli Sürecinin Çocuk Hasta Üzerindeki Etkisi, Hasta ve Ailesinin Eğitimi

Konuşmacı: Hem. Ceren Zeren

13.40-13.50 Ara

4. Oturum

Oturum Başkanları: Dr. Hicran Yıldız, Rıdvan Bayram
13.50-14.10 Kemik iliği nakillerinde JACİE, EBMT ve ülkemizde hemşire nerede?

Konuşmacı: Hem. Şerife Özarslan

14.10-14.30 Kök Hücre Naklinde Kanıta Dayalı Uygulamalar

-Santral Venöz Kateter Bakımı Uygulama Örneği

Konuşmacı: Hem. Ümit Gündoğdu Maral

14.30-14.50 Güvenli İlaç Uygulamaları ve Atıklar/Antineoplastik İlaçlar

Konuşmacı: Hem. Ferhan Çetin Şeref

14.50-15.00 Ara

5. Oturum

Oturum Başkanları: Dr. Yeliz Akkuş
15.00-15.30 Covid 19 Pandemi Sürecinde Kemik İliği Nakli/Hasta Gereksinimleri

Konuşmacı: Dr. Ayşegül Parlak

15.30-16.00 Covid 19 Pandemi Sürecinde KİT Hastasının Bakım Yönetimi (Nakil Öncesi, Nakil Süreci ve Nakil Sonrası)

Konuşmacı: Hem. Vildan Çeliker

16.00-16.10 Ara

6. Oturum

Oturum Başkanı: Dr. İmatullah Akyar
16.10-16.30 Nakil sonrası evde merak ettiklerimiz
Konuşmacı:
Hem. Dila Başcı
16.30-16.50 Kök Hücre Naklinde Beslenme

Konuşmacı: Dyt. Havva Baler Gezgüç

16.50-17.10 Kök Hücre Naklinde Sosyal Hizmet Uzmanın Yeri
Konuşmacı: Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu İncediş
17.10-17.40 Kök hücre bağışı farkındalık videosu Teşekkür ve Kapanış