4. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi Bilimsel Programı

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE – 1. GÜN

17.30-18.00 Açılış Konuşması
Dr. Mehmet Ali Erkurt
Dr. Mehmet Sinan Dal
18.00-19:00 Hodgkin Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Orhan Ayyıldız, Dr. Turgay Ulaş, Dr. İmdat Dilek
18.00-18.20 Hodgkin Lenfomada İlk sıra kurtarma tedavileri: Hangi Kombinasyon?
Konuşmacı: Dr. Tayfur Toptaş
18.20-18.40 Hodgkin Lenfomada Konsolidasyon tedavisi: Kime? ne zaman, ne kadar süre?
Konuşmacı: Dr. Sezgin Pepeler
18.40-19.00 Hodgkin lenfomada Allogeneik kök hücre nakli: Kime ? ne zaman? hangi hazırlama rejimi?
Konuşmacı: Dr. Songül Şerefhanoğlu
19.00-19.30
BMS Uydu Oturumu
Hodgkin Lenfomada İmmunterapi: Ne zaman ? Ne Kadar Süre ? İmmünoterapi ve Kök Hücre Nakli
Oturum Başkanı: Dr. Levent Ündar
Konuşmacı : Dr. Abdullah Karakuş
19.30-20.30 MDS – Talasemi Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Bilgir, Dr. Şehmus Ertop, Dr. Birol Güvenç
19.30-19.50 Düşük Risk MDS ve Talasemide Anemi Yönetimi: 2022’de EPO dışı yeni tedaviler
Konuşmacı: Dr. Anıl Tombak
19.50-20.10 Aşırı demir yükü ile seyreden Talasemi ve düşük Risk MDS hastasında şelatör tedavi algoritması: Kime, Ne Zaman, Ne kadar Süre?
Konuşmacı: Dr. Aydan Akdeniz
20.10-20.30 Yüksek Risk MDS’de tedavi algoritması: 2022 güncelleme
Konuşmacı: Dr. Murat Yıldırım

1 EKİM 2021 CUMA – 2. GÜN

18.00-19.00 Trombositopeni Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Özcan Çeneli, Dr. Özlen Bektaş
18.00-18.20 Relaps /Refrakter Kronik İmmunTrombositopenide Eltrombopag’ın Yeri: Uzun Dönem Gerçek Yaşam Verileri
Konuşmacı: Dr. Demet Çekdemir
18.20-18.40 Edinsel TTP ‘de Monoklonal Antikorların Yeri
Konuşmacı: Dr. Volkan Karakuş
18.40-19.00 Türkiye’deki paroksismal noktürnal hemoglobinüri hastalarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları: Gerçek Yaşam Verileri
Konuşmacı: Dr. Deniz Gören Şahin
19.00-19.30

Novartis Uydu Oturumu
Polisitemi Vera’da Hidroksiürenin Ötesinde: Ruxolitinib ile PV Tedavisi
Oturum Başkanı: Dr. İrfan Yavaşoğlu
Konuşmacı: Dr. Sibel Hacıoğlu

19.30-20.00

AMGEN Uydu Oturumu
Relaps Refrakter Multiple Miyelomada Karfilzomib Etkinliği ve Yönetimi
Oturum Başkanı: Dr. Sami Kartı
Konuşmacı : Dr. Mehmet Hilmi Doğu

20.00-20.21

Pfizer Uydu Oturumu
Oturum Başkanı: Düzgün Özatlı
Konuşmacılar: Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Bahar Uncu Ulu

20.00-20.30 Aplastik Anemide AT kaynaklı ATG
Konuşmacı: Tuğçe Nur Yiğenoğlu
20.30-21.00 Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal enfeksiyon yönetimi 2022 update
Konuşmacı: Bahar Uncu Ulu
21.00-21.30 KLL Oturumu
KLL Birinci Basamak Tedavide Genetiğin Önemi: Genetiğe dayalı Tedavi Algoritması
Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Özet
Konuşmacı : Dr. Ahmet Kürşat Güneş

2 EKİM 2021 CUMARTESİ – 3. GÜN

09.00-10.00 Hodgkin Dışı Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Hasan Kaya, Dr. Mehmet Şencan, Dr. İlhami Kiki
09.00-09.20 R/R PTHL: 2022 Güncel Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Dr. Fehmi Hindilerden
09.20-09-40 R/R Mantle Hücreli Lenfomada İbrutinib dışı BTK inhibitörlerinin yeri: 2022’de yeni tedavi seçenekleri
Konuşmacı : Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
09-40-10.00 R/R Folliküler Lenfoma’da yeni tedavi seçenekleri
Konuşmacı: Dr. Nuran Ahu Baysal
10.00-10.30

Janssen Uydu Oturumu
Relaps/Refrakter Mantle Hücreli Lenfomada İbrutinib Monoterapisinin Etkinliği
Oturum Başkanı: Dr. Ali Zahit Bolaman
Konuşmacı : Dr. Abdülkadir Baştürk

10.30-11.00

Abbvie Uydu Oturumu
Relaps Refrakter KLL’de Venetoklaks’ın Yeri
Oturum Başkanı: Dr. Münci Yağcı
Konuşmacı : Dr.Tuba Hacıbekiroğlu

11.00-11.30

Pfizer Uydu Oturumu
Relaps Refrakter ALL’de CD-22 Monoklonol Antikorların Yeri
Oturum Başkanı: Dr. Burhan Turgut
Konuşmacı: Dr. Merih Kızıl Çakar

11.30-12.00 Multiple Miyelom Oturumu – 1
Relaps / Refrakter Multiple Miyelom Tedavisinde Lenalidomidin yeri ve yan etki yönetimi
Oturum Başkanı: Dr. Sinem Namdaroğlu
Konuşmacı : Dr. Mehmet Bakırtaş
12.30-13.30 Multiple Myeloma Oturumu – 2
Oturum Başkanı:
Dr. Seçgin Çağırgan, Dr. Meltem Aylı
12.30-13.00 Multiple Myeloma’da monoklonal antikorların yeri: Ne Zaman? Hangi Kombinasyon?
Konuşmacı: Dr. Meral Beksaç
13.00-13.30 Relaps /Refrakter MultipleMiyeloma’da oral Proteozom İnhibitörlerinin yeri
Konuşmacı: Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
13.30-14.00 Multiple Myelom Oturumu- 3
Multiple Miyelom Tedavisinde Bisfosfonatların Yeri ve Önemi
Oturum Başkanı: Dr. Ali Ünal
Konuşmacı: Dr. Tülin Fırat Tuğlular
14.00-14.30 Deva Uydu Oturumu
Relaps/Refrakter Multiple Miyelom Tedavisinde Pomalidomidin yeri ve etkinliği
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Sönmez
Konuşmacı: Dr. Ozan Salim
14.30-15.30

Takeda Uydu Oturumu – Depo Hastalıkları: Gaucher Hastalığı
Oturum Başkanı:
Dr. İsmet Aydoğdu
Konuşmacılar: Dr. Mustafa Nuri Yenerel, Dr. Fatih Ezgü

14.30-15.00 Gaucher Hastalığında Tanı: Neden Geç Kalıyoruz ?
Konuşmacı: Dr. Mustafa Nuri Yenerel
15.00-15.30 Gaucher Hastalığında Tedavi: Ne zaman? Nasıl ? Kime? Ne Kadar Süre ?
Konuşmacı: Dr. Fatih Ezgü
16.00-16.30

Arven Uydu Oturumu
Kök Hücre Nakli ve Mobilizasyonda Filgrastim Etkinliği
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Ali Erkurt
Konuşmacı: Dr.İlhami Berber

16.30-17.00

Gen İlaç Uydu Oturumu – Kök Hücre Mobilizasyonu
Kök hücre mobilizasyon başarısızlığında Plerixafor’un yeri ve etkinliği
Oturum Başkanı: Dr. Mutlu Arat
Konuşmacı: Dr. Fevzi Altuntaş

17.00-17.30

Koçak Farma Uydu Oturumu
Relaps/Refrakter Akut Lösemilerde Klofarabin Etkinliği

Oturum Başkanları: Dr. Simten Dağdaş
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Uçar

17.30-18.30 Kök Hücre Nakil Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr. Hakan Özdoğu, Dr. Can Boğa, Dr. Zübeyde Nur Özkurt
17.30-17.50 VOD profilaksi ve tedavisi: Risk temelli yaklaşım
Konuşmacı : Dr. Mahmut Yeral
17.50-18.10 Kök hücre naklinde yeni hazırlama rejimleri
Konuşmacı : Dr. Şebnem İzmir Güner
18.10-18.30 Kök hücre naklinde PCP yönetimi ve proflaksi
Konuşmacı: Dr. Sabahat Çeken

3 EKİM 2021 PAZAR – 4. GÜN

09.30-10.00 Akılcı İlaç Oturumu:
Oturum Başkanı: Dr. Ramazan Esen
Konuşmacı: Dr. Murat Kaçmaz
10.00-11.00 MPN Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Mesut Ayer, Dr. Murat Albayrak, Dr. Osman Yokuş
10.00-10.20 PV: 2022 tedavi Algoritmasında Ruxolitinib dışı tedaviler ? Klinik pratiğe yansıyanlar?
Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp
10.20-10.40 KMML: 2022 tedavi Algoritması? Klinik pratiğe yansıyanlar?
Konuşmacı: Dr. Ömer Ekinci
10.40-11.00 MF: 2022 tedavi Algoritması Klinik pratiğe yansıyanlar?
Konuşmacı: Dr. Sinan Demircioğlu
11.00-11.30

Konsina Uydu Oturumu
E
sansiyel Trombositemide Güncel Yaklaşımlar ve Anagrelid
O
turum Başkanı: Dr. Vahap Okan
Konuşmacı: Dr. Gürsel Güneş

11.30-12.00

Sandoz Uydu Oturumu
Düşük Risk Miyelodisplastik Sendromunda Anemi Yönetimi: Eritropoietin alfa Kullanımı, Doz ve Süresi
Oturum Başkanı: Dr. Rıdvan Ali
Konuşmacı: Dr. Cengiz Demir

12.00-13.30 Hemofili Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Dr. Fuat Erdem, Dr. Güven Çetin
12.00-12.20 Hemofilide Uzun Etkili Faktörlerin Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Salih Aksu
12.20-12.40 Edinsel hemofilide farkındalık: Ne zaman düşünelim, tedavisi ve takibi
Konuşmacı: Dr. Fahri Şahin
12.40-13.00 İnhibitörlü Hemofilide Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Dr. Tekin Güney
13.30-14.30 Enfeksiyon Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Bahriye Payzın, Dr. Cengiz Ceylan, Dr. Handan Haydaroğlu Şahin
13.30-13.45 Hematolojik Malignitelerde ampirik Antifungal Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Güven Yılmaz
13.45-14.00 Hematolojik Malignitelerde proflaktik Antifungal Kullanımı
Konuşmacı: Dr.Emine Gültürk
14.00-14.15 Hematolojik Malignitelerde hedefe yönelik Antifungal Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Rafet Eren
14.15-14.30 Hematolojik Malignitelerde CMV Yönetimi ve Proflaksi
Konuşmacı: Dr. Zafer Gökgöz
14.30-15.00

BMS Uydu Oturumu – KML
Kronik Miyeloid Lösemide Dasatinib Etkinliği ve Uzun Dönem Sonuçları
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Ali Özcan
Konuşmacı: Dr. Gül İlhan

15.00-16.00 KML Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Bülent Eser, Dr. Emin Kaya, Dr. Elif Akdoğan
15.00-15.20 KML’de İmatinib Uzun Dönem verileri
Konuşmacı: Dr. Hikmetullah Batgi
15.20-15.40 KML’de Bosutinib Uzun Dönem verileri ve yan etki yönetimi
Konuşmacı: Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
15.40-16.00 KML’de Allogeneik Kök Hücre Nakli Kime ? Ne zaman ?
Konuşmacı: Dr. Pervin Topçuoğlu
16.00-17.00 Akut Lösemi Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Erdal Kurtoğlu, Dr. Ali Kutlucan, Dr. Funda Ceran
16.00-16.20 Monoklonal antikorlar çağında ALL yönetimi
Konuşmacı: Dr. Bahar Uncu Ulu
16.20-16.40 AML’de hedefi yönelik tedaviler: 2022 güncellemesi
Konuşmacı: Dr. Mustafa Köroğlu
16.40-17.00 APL güncel tedavi yaklaşımı: 2022 güncellemesi
Konuşmacı: Dr. Mehmet Bakırtaş
17.00-18.00 Nadir Konuşulan Hastalıklar Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Serdal Korkmaz, Dr. Özgür Mehtap, İpek Yönal Hindilerden
17.00-17.20 Langerhans Hücreli Histiyositozis
Konuşmacı: Dr. Ayşegül Tetik
17.20-17.40 Sistemik Mastosidozda gözden kaçanlar
Konuşmacı: Dr. Alparslan Merdin
17.40-18.00 Castleman Hastalığının güncel tedavisi.
Konuşmacı: Dr. Jale Yıldız
18.00-20.00 Sözel Oturumlar
A Salonu: Dr. Mehmet Gündüz, Dr.Utku Iltar,
B Salonu: Dr. Mehmet Özen, Dr. Füsun Gediz,
C Salonu: Dr.Hatice Terzi, Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan
20.00-20.30 Kapanış

Sözel Bildiriler

Salon A

3 EKİM 2021 PAZAR – SÖZEL BİLDİRİLER – SALON A

18.00-19.00 1. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Gündüz
18.00-18.10 Peritoneal Tutulum Yapan Burkit Lenfoma ve Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma Tanısı Konmuş Olan Bir Diskordant Lenfoma Olgusu
Konuşmacı: Dr. Filiz Yavaşoğlu
18.10-18.20 Erişkin Talasemi Majörde Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Ayşe Uysal
18.20-18.30 Nadir Bir Trombositopeni Nedeni; Primer Splenik Anjiyosarko
Konuşmacı: Dr. Burcu Aslan Candır
18.30-18.40 Trombotik mikroanjiopatili hastalarda klinik skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
Konuşmacı:
Dr. Derviş Murat Akkurd
18.40-18.50 Polisiteminin Nadir Nedenlerinden Biri: Variant Hemoglobinler
Konuşmacı: Dr. Didar Yanardağ Açık
18.50-19.00 Relaps veya Reftakter Multipl Miyelomda (RRMM), Daratumumab Artı Lenalidomid ve Deksametazona (D-Rd) Kıyasla Tek Başına Lenalidomid ve Deksametazon, Faz 3 POLLUX Çalışmasının Dört Yıllık Takibi
Konuşmacı: Dr. Emin Kaya
19.00-20.00 2. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr.Utku Iltar
19.00-19.10 Mikozis Fungoides: İnatçi Bir Vaka
Konuşmacı: Dr. Ersin Bozan
19.10-19.20 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanılı Hastalarımızın Geriye Yönelik Değerlendirilmesi, Şehir Hastanesi Deneyimi
Konuşmacı:
Dr. Ferda Can
19.20-19.30 Karın Ağrısı İle Başvuran Hastada Dalak Enfarktı Teşhisi ve İzleminde KML Tanısı
Konuşmacı:
Dr. Hikmetullah Batgi
19.30-19.40 Nadir Bir Vaka: Postransplant NK/T Hücreli Lenfoma
Konuşmacı:
Dr. Pınar Tığlıoğlu
19.40-19.50 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Terapötik Aferez Merkezi Türkök Kök Hücre Toplama Verilerinin Değerlendirmesi
Konuşmacı: Dr. Deniz Aşlan Öner
19.50-20-00 Fasial Paralizi ile Prezente olan ve Fulminan Karaciğer Yetmezliği ile Seyreden Hemofagositik Sendrom Vakası
Konuşmacı:
Dr. Şengül Baran Yerlikaya

Salon B

3 EKİM 2021 PAZAR – SÖZEL BİLDİRİLER – SALON B

18.00-19.00 1. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Özen
18.00-18.10 Renal Anlamı Olan Monoklonal Gamopati Olgu Sunumları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Konuşmacı: Dr. Şeyma Yıldız
18.10-18.20 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu/Reaksiyonlarına Yaklaşım
Konuşmacı: Dr. Seda Yılmaz
18.20-18.30 Relaps Refrakter Multiple Myelomali Hastalarda Daratumumab: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Derya Şahin
18.30-18.40 Kronik Lenfositer Lösemi ve Sekonder Malignite Birlikteliği
Konuşmacı: Dr. Vehbi Demircan
18.40-18.50 Endometrium Kanseri Sonrası Tanı Alan T_ALL Olgusu
Konuşmacı: Dr. Filiz Yavaşoğlu
18.50-18.55 Multipl Miyelomlu (MM) İlk Relaps Hastalarında (pts), Daratumumab, Bortezomib ve Deksametazona (D-Vd) Kıyasla Bortezomib ve Deksametazonun (Vd) Etkililigi ve Güvenliligi: Dört Yıllık CASTOR Güncellemesi
Konuşmacı: Dr. Ahmet Sarıcı
18.55-19.00 Relaps veya Reftakter Multipl Miyelomda (RRMM), Daratumumab Artı Lenalidomid ve Deksametazona (D-RD) Kıyasla Tek Başına Lenalidomid ve Deksametazon, Faz 3 Pollux Çalısmasının Dört Yıllık Takibi
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Sarıcı
19.00-20.00 2. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Sinem Namdaroğlu
19.00-19.10 Saçlı Hücreli Lösemi Hastalarımızın Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Tahir Darçın
19.10-19.20 Yaygın Litik Lezyonlara Neden Olan Nadir Hastalıklar; İki Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Dr. Fadime Nurcan Alhan
19.20-19.30 Akut Myeloid Lösemide Testis Tutulumu: İki olgu sunumu
Konuşmacı:
Dr. Zeynep Tuğba Güven
19.30-19.40 Allojenik Nakil Sonrasi Gelişen BK Virüs İlişkili Hemorajik Sistitin Tedavisinde Leflunomid’in Etkinliği
Konuşmacı: Dr. Sema Seçilmiş
19.40-19.50 Yaşlı AML Hastalarında Hipometile Ajanlar ve Venetoklaks Sonuçları
Konuşmacı: Dr. İpek Azizoğlu Şen
19.50-20.00 Miyelofibrozise Sekonder Multiple Miyelom: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
Konuşmacı: Dr. Soykan Biçim

Salon C

3 EKİM 2021 PAZAR – SÖZEL BİLDİRİLER – SALON C

18.00-19.00 1. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Hatice Terzi
18.00-18.10 Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında İbrutinib Deneyimimiz: Tek Merkezli Çalışma
Konuşmacı: Dr. Ali Doğan
18.10-18.20 CD34(+) hücre sayısı ile engraftman süresi ve toplam sağkalım süresi arasındaki ilişki – Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Sarıcı
18.20-18.30 Lenfoma Tedavisi ile Eş Zamanli Tedavi Edilen Nadir Bir Olgu: Scabies
Konuşmacı:
Dr. Samet Yaman
18.30-18.40 AML Hastalarinda bir FLT3 İnhibitörü Midostaurin Gerçek Yaşam Verileri: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Sevgi Polat Bağcıer
18.40-18.50 Covid 19 Aşısı Sonrası Hemoliz Gelişen Herediter Sferositoz Olgusu
Konuşmacı:
Dr. Gülten Korkmaz
19.00-20.00 2. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan
19.00-19.10 HHV-8 ile EBV Enfeksiyonunun Birlikte Görüldüğü Castleman Hastalığı Olgusu
Konuşmacı:
Dr. Ünal Ataş
19.10-19.20 Merkezimizdeki Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastaların COVID-19 Dönemindeki Seyri
Konuşmacı:
Dr. Taha Ulutan Kars
19.20-19.30 Retinal Arter Oklüzyonu ile Erişkin Yaşta Tani Alan Upshaw-Schulman Sendromu
Konuşmacı:
Dr. Ece Vural
19.30-19.40 Hemostaz Bozukluğu için Etyoloji Araştırılırken Marjinal Zon Lenfoma Saptanan Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Dr. Mesut Tığlıoğlu
19.40-19.50 Yüksek Doz Sitozin Arabinozide Bağlı Geri Dönüşümlü Akut Serebeller Toksisite Sendromu: Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Dr. Emel İşleyen
19.50-20.00 Covid-19 mRNA Aşısı Sonrası Gelişen ITP Olguları
Konuşmacı:
Dr. Merve Ecem Erdoğan Yön